Roept op tot #AbolishTheMonarchy hardop trending op sociale media

Roept op tot #AbolishTheMonarchy hardop trending op sociale media

Er zijn veel oproepen op sociale media geweest voor de afschaffing van de monarchie, een dag na de dood van koningin Elizabeth II (de langst regerende in het VK), populaire hashtags zijn onder meer #NotMyKing en #AbolishTheMonarchy. Een verscheidenheid aan memes en afbeeldingen zijn ook ter ondersteuning gedeeld.

Sommige mensen waren minder genereus dan anderen.

Je kunt je afvragen of dit het beste moment is om te overleggen. Zo nee, wanneer zou het beste moment zijn om deze discussie te voeren?

dr.. Dean Kennedy is emeritus hoogleraar geschiedenis en internationale zaken aan de George Washington University. “Je krijgt hetzelfde soort reactie als over wapenbeheersing na een massale schietpartij”, zei Kennedy.

Kennedy zei: “Mijn antwoord is dat het een legitiem moment is om de monarchie in de toekomst te vragen.” Republikeins/anti-monarchie sentiment bestaat al heel lang, maar het vervaagt en vervaagt. Deze gevoelens nemen nu iets toe. Charles III, zijn moeder, koningin Elizabeth II, was niet zo warm en mysterieus als hij was geweest.

Je kunt ook stellen dat de monarchie bewaard is gebleven vanwege koningin Elizabeth II. Het verlangen om het nu af te schaffen kon alleen maar groeien met haar dood. Maar er werd niet meteen nagedacht over wat er zou gebeuren als de monarchie zou worden afgeschaft.

De Britten hebben een zeer belangrijk eigendom. “Het geeft een sterk gevoel van eigenwaarde en speelt een belangrijke rol in het toerisme”, zegt Dr. Carol Levine (Em. Wella Cather emerita hoogleraar historische geschiedenis aan de universiteit van Nebraska).

Levine ziet de afschaffing van de monarchie niet gebeuren, ondanks oproepen op sociale media ervoor. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er niets verandert.

Ze voegde eraan toe dat Charles moet bewijzen dat hij geld kan besparen en meer te weten kan komen over de moeilijkheden waarmee mensen worden geconfronteerd. Dit kan een daling zijn van het aantal mensen op de loonlijst.

Toerisme is wel een must.

Levine verklaarde dat de koninklijke familie een belangrijke rol speelt in Groot-Brittannië. Het is niet alleen Londen. Windsor, Schotland en alle delen van het land spelen een belangrijke rol. “De Britse monarchie is historisch belangrijk geweest, maar is tot op de dag van vandaag nog steeds erg belangrijk.”

Einde van het Gemenebest

Op sociale media wordt besproken wat de dood van koningin Elizabeth II zou betekenen voor het Gemenebest van Naties (de politieke organisatie van 56 landen). Sommigen op sociale media hebben gesuggereerd dat de organisatie ook moet worden uitgesloten – terwijl anderen hebben opgeroepen om de monarchie op zijn plaats te houden als een manier om het Gemenebest te behouden.

Kennedy zei dat het einde van de monarchie niet het einde van het Gemenebest betekende. Hij zei: “Je kunt nog steeds lid zijn van het Gemenebest en een republiek zijn.” “India is een republiek en erkent koningin Elizabeth II – of nu Charles III – niet als soeverein. Dit geldt ook voor leden van het Gemenebest van Naties. Het heeft echter enkele vreemde en oude wortels in een poging om het Britse rijk te behouden.

Hoewel koningin Elizabeth II een van haar meest loyale aanhangers was, heeft haar dood misschien geen effect op haar gehad.

Kennedy verklaarde dat staten het lidmaatschap niet behouden tenzij ze enig voordeel hebben. Het blijft bestaan ​​zolang er interesse is. Elizabeth II was misschien een prominente voorstander, maar het heeft geen invloed op haar institutionele doel.

Karel III – Slechte naamkeuze?

Op sociale media is er veel spot met koning Karel III geweest. Er is een online meme gemaakt om erop te wijzen dat Karel III het grootste deel van zijn volwassen leven ‘werkloos’ was.

Vele anderen hebben een interessant feit gedeeld over Charles’ keuze voor “Royal”. Charles is de ongelukkige naam die een Engelse monarch krijgt. Een Twitter-gebruiker merkte al snel op dat Charles I was geëxecuteerd en Charles II verbannen.

Iemand schreef dat Karel III “echt buitengewoon” was en dat hij de titel koos. Het is ironisch en/of toepasselijk, want Karel II is net als Karel I en de maker van Villander net als Karel II.

Royals hebben meestal lange namen – Charles’ volledige naam is Charles Philip Arthur George – en degenen die de troon hebben beklommen hebben de afgelopen eeuwen vaak een andere naam aangenomen dan ze bij hun geboorte kregen. Na de opvolging van koning Edward VIII in de titel van koning George VI, stond koningin Elizabeth II bekend als koning George VI. Zijn echte naam was echter Albert Frederick Arthur George. Familieleden noemen hem vaak Bertie.

De traditie van het nemen van een andere koninklijke naam begon toen koningin Victoria – de grootmoeder van Elizabeth II – de troon besteeg in 1837. Eerdere koningen gebruikten hun doopnamen als hun koninklijke namen. Prins Regent, de toekomstige koning George IV, verbood de oom van Victoria bij haar geboorte de koninklijke namen Charlotte, Elizabeth of Georgina te gebruiken. Na Alexander I, haar Russische tsaar, werd ze Alexandrina genoemd. Gedurende haar jeugd werd ze “Drina” genoemd en niet veel mensen kenden haar “koninklijke naam”. Elizabeth II had haar naam kunnen zijn, maar ze koos Victoria.

Karel III is een verschrikkelijke keuze. Dit is deels te wijten aan de omverwerping van Charles I, de overwinnaar van de Engelse Burgeroorlog, door parlementaire troepen. Hij werd later geëxecuteerd. Zijn zoon Charles II werd hersteld op de troon van Engeland, maar wat door de wereld het meest wordt herinnerd, is zijn vrouwelijke voortplanting. Hij had ten minste 12 buitenechtelijke kinderen. Er is ook de Jacobijnse relatie met Charles Edward Stewart (“Young Pretenten”), die de titel “Charles III” opeiste.

Met andere woorden: koning Charles I was getuige van de val van de monarchie en vestigde het Gemenebest voor 10 jaar onder Lord Protector Oliver Cromwell. Dit Gemenebest werd vervolgens hersteld tijdens het bewind van koning Karel II. Het is onwaarschijnlijk dat het VK in een nieuwe burgeroorlog terechtkomt. Sociale media kunnen echter branden veroorzaken en Charles de laatste koning maken.

Kennedy zei dat iedereen die bekend is met de Britse geschiedenis weet dat de twee voorouders van Kennedy niet de meest geliefde of succesvolle in de Britse geschiedenis waren. Hoewel het moeilijk is om te bepalen of dit de juiste naam voor de baan is, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit voor de meerderheid van de Britse burgers van belang zal zijn.

Jonge Britten weten misschien niet veel over de geschiedenis en regeringen van deze vorsten.

Levine zei dat Charles II in feite een standaardisatie van de restauratie was. Hoewel het mooi is en continuïteit kan bieden, moet het toch van iedereen zijn. Opmerkelijk genoeg was zijn moeder, koningin Elizabeth II (de koningin waar mensen zich mee kunnen identificeren), absoluut prachtig.

Charles heeft misschien een groter probleem met zijn imago.

Kennedy merkte op dat hij “in de zeventig is en bekend maar niet geliefd” vanwege het feit dat hij prinses Diana van hem scheidde en zijn behandeling van haar. Zijn overleden moeder was geen nieuw gezicht. Hij komt naar de troon als een kans voor vernieuwing. Hij is iemand die veel te dragen heeft en niet van al die bagage af kan komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.