Bondhoorzittingen voor asielzoekers zijn de laatste slachtoffers van de recente periode van het Hooggerechtshof

Bond Hearings for Asylum Seekers Are Latest Casualty of the Recent Supreme Court Term

Al bijna twee decennia kwamen asielzoekers die werden vastgehouden door grenswachten en die het “redelijke angst”-interview hadden doorstaan, in aanmerking voor vrijlating op borgtocht terwijl ze de asielprocedure ondergingen.

Maar nu is dat goed gegaan. Op 29 juli vernietigde een districtsrechtbank in Washington een grote juridische overwinning die de regering-Trump ervan weerhield deze hoorzittingen te annuleren. Het was een onvermijdelijk gevolg van de recente uitspraak van het Hooggerechtshof in Garland v. Duitse GonzalezDit beperkte de bevoegdheid van de rechtbanken om hoorzittingen te gelasten in class action-zaken.

Momenteel kunnen sommige mensen die slagen voor hun asielscreeninggesprekken maanden of zelfs jaren worden vastgehouden zonder de mogelijkheid te hebben om een ​​immigratierechter te vragen hen tijdens hun asielprocedure vrij te laten.

Padilla vs. ijs Het is een class action-zaak die is aangespannen namens mensen die de Verenigde Staten binnenkomen tussen havens van binnenkomst, worden geplaatst in een versneld deportatieproces dat versnelde verwijdering wordt genoemd, en die een voorlopig screeningsinterview over hun asielaanvragen doorstaan.

In april 2019 probeerde de regering-Trump de hoorzittingen voor deze asielzoekers te annuleren in een beslissing van de toenmalige procureur-generaal William Barr genaamd MS-probleem. Maar in juli 2019, toen het besluit van kracht zou worden, heeft de rechtbank in padilla Hij vaardigde een voorlopig bevel uit waarin hij de regering beval de leden van het kapittel te laten horen als onderdeel van hun grondwettelijk recht op een eerlijk proces.

Dit bevel bleef van kracht tot afgelopen vrijdag. Maar haar lot werd beslist in het Hooggerechtshof Aleman Gonzalez oplossing. in Aleman Gonzalez, heeft het Hooggerechtshof bepaald dat lagere rechtbanken geen bevelen op klassenniveau kunnen uitvaardigen om de regering te dwingen tot handelen (of niet handelen) bij de uitvoering van bepaalde immigratiewetten, waaronder wetten inzake vreemdelingenbewaring. Geleden padilla Het bevel was vergelijkbaar met het bevel waarover het Hooggerechtshof had beslist Aleman GonzalezHet is niet meer mogelijk om het vast te houden.

Godzijdank padilla De zaak is nog niet voorbij. De rechtbank moet haar oorspronkelijke beslissing dat kapittelleden een grondwettelijk recht op een eerlijk proces hebben, nog heroverwegen, na de beslissing van het Hooggerechtshof in 2020 in Ministerie van Binnenlandse Veiligheid v. Thuraissigiam, die de rechten van een aantal recente aankomsten beperkten. De rechtbank zal ook moeten overwegen of een verduidelijkende vrijstelling – een verklaring van wat de wet vereist, zonder een specifiek bevel dat de overheid iets moet doen – of andere hulp bij resterende juridische claims zal geven.

Ondertussen zitten deze asielzoekers zonder borgtochthoorzittingen. Hoewel ze kunnen proberen om individuele dagvaardingen na te streven om een ​​hoorzitting op borgtocht te eisen, lopen veel mensen nog steeds het risico op langdurige detentie.

Maar de overheid kan nog steeds opereren. Niets weerhoudt de Biden-regering ervan om de rechten van asielzoekers te beschermen door deze mensen vrij te laten – die allemaal zijn doorgelicht en oprecht bang zijn voor vervolging – in ruil voor voorwaardelijke vrijlating.

Gearchiveerd onder: Frontier Patrol, Padilla v ICE

Leave a Reply

Your email address will not be published.